“Het begint vaak met een idee, of een thema, en daar ga ik dan mee aan de slag, met verschillende technieken en materialen”.

Conny Kruithof, beeldend kunstenares te Benthuizen. Ze werkt graag in het moment, zoals ze dat noemt. Het aanvankelijke idee, het gekozen thema blijft daarbij tijdens het werkproces steeds uitgangspunt, maar tegelijk staat Conny open voor wat onder haar handen onstaat.

Verbinding is één van die thema’s. Conny verzamelt oude foto’s en portretten van reeds lang gestorven en vaak ook vergeten mannen en vrouwen. Deze dienen haar als aanleiding voor een deel van haar tekenwerk.

“Die portretten fascineren mij enorm. Door de tijd die voorbij is gegaan zijn deze mensen anoniem geworden, voor de kijker van vandaag. Ook voor mij. Maar ooit hebben ze geleefd. Zijn ze een levend onderdeel geweest van hun omgeving, hun familie, hun gezin en de tijd waarin ze leefden. Ze zijn een schakel geweest in een geschiedenis die tot op heden doorloopt. Zo maken ze voor mij toch deel uit van het nu”.

Conny tekent en bewerkt de portretten, met lijnen als jaarringen, als de voorbijgegane tijd op het gezicht.

“Al tekenend en zoekend verbind ik verschillende portretten met elkaar, en zo worden ze bijeen gebracht. Een symbool voor de eeuwigdurende verbinding tussen mensen, dwars door de tijd heen”.

Enige jaren geleden verruilde Conny de grote stad voor een dorp en sindsdien heeft ze een atelier met een schitterend uitzicht over het Hollandse land, met de bijbehorende luchten daarboven. Het behoeft geen verwondering dat het landschap zich hiermee ook als thema in haar werk heeft aangediend.

“Vooral het ruimtelijke aspect van landschappen gebruik ik als thema. Soms leidt dat tot naar de werkelijkheid getekend of geschilderd werk, maar ik maak ook fictieve of meer abstracte landschappen. Of ik laat de mysterieuze vormenwereld en de oneindigheid van het onderwaterlandschap zien”.

Na te zijn afgestudeerd aan de Academie voor Beeldende Kunsten in Den Haag, afdeling monumentaal textiel (1983), heeft Conny veel geëxposeerd in solo- en groepstentoonstellingen en zijn er diverse publicaties verschenen over haar werk.
Werk is aangekocht door diverse Artotheken en is in de vaste collectie opgenomen van BP-Oil Europe.
Sinds 2001 is zij ook leraar kunstgeschiedenis en tekenen in het middelbaar onderwijs, Havo en VWO.